جمع صورت حساب : 0 تومان نمایش سبد خرید

اخبار عمومی

دبی این هفته اولین تاکسی پرنده را در آسمان های خود آزمایش کرده است.

  • 179

دبی این هفته اولین تاکسی پرنده را در آسمان های خود آزمایش کرده است.
این پهباد یک پرواز 5 دقیقه ای را در ارتفاع 200 متری با موفقیت انجام داده است. این تاکسی پهباد 18 پروانه دارد و می تواند دو مسافر را جابه جا کند و توسط شرکت آلمانیVolocopter ساخته شده است.
🔸اولین پرواز این پهباد تاکسی با حضور شیخ حمدانولیعهد امیر دبی آغاز و سازماندهی شده است.
با توجه به اینکه این فناوری جدید است ، برای حفاظتبیشتر از مسافران، این تاکسی ها به باتری های پشتیبان، پروانه های اضافی و دو چتر نجات
مجهز شده اند.

 

نظرات

نظر خود را بنویسید


حاصل جمع 1 + 2 چند است ؟